Mijn vragen

19/06/2013Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over de voorrangsregeling binnen de kinderopvang
05/06/2013Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over de toekomstige Vlaamse jeugdgevangenis van Everberg
05/06/2013Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over het aantal Brusselaars aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering
22/05/2013Tussenkomst in het actualiteitsdebat op 22 mei 2013 over het beleid voor personen met een handicap
15/05/2013Tussenkomst in het actualiteitsdebat in de plenaire vergadering van 15 mei 2013 over jeugdzorg
30/01/2013Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over de ondersteuning van en tolkuren voor doofblinden
30/01/2013Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over de tehuizen voor werkenden en de vergrijzing van personen met een handicap
15/01/2013Vraag om uitleg aan minister Smet over de toegankelijkheid van pretparken voor personen met een handicap
12/12/2012Vraag om uitleg aan minister Smet over de gevallen van seksueel misbruik in het opvangcentrum Den Heuvel
23/07/2012Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over de wijzigingen aan de PAB-regelgeving
15/06/2012Vraag om uitleg aan minister Smet over de brandveiligheid in internaten en scholen
29/05/2012Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over de drugshulpverlening bij personen met een licht verstandelijke handicap
23/05/2012Actuele vraag aan minister Jo Vandeurzen over de concrete uitwerking van het uniek loket voor personen met een handicap
22/05/2012Interpellatie aan minister Pascal Smet over de doventolkondersteuning voor dove leerlingen in het reguliere onderwijs
25/04/2012Actuele vraag aan minister Pascal Smet over discriminatie in de Vlaamse pretparken
28/03/2012Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over het uitvoeringsbesluit van het decreet met betrekking tot assistentiehonden
22/03/2012Vraag om uitleg aan minister Crevits over het proefproject van De Lijn in Beringen voor personen met een handicap
08/02/2012Vraag om uitleg aan minister Lieten over de subsidie voor ondertiteling van nieuws op private zenders
03/02/2012Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over de besparingen binnen individuele materiële bijstand
24/11/2011Persbericht: het duurt een eeuwigheid om een PAB te krijgen
24/11/2011Tussenkomst in het actualiteitsdebat over probleemjongeren in het onderwijs
22/11/2011Persbericht: aantal onthaalouders loopt terug
21/11/2011Vraag om uitleg aan minister Smet over de stand van zaken in de uittekening van een overlegstructuur over leerlingenvervoer
10/11/2011Vraag om uitleg aan minister Vandenbossche over coöperatieve kinderopvang
21/10/2011Vraag om uitleg aan minister Muyters over de Vlaamse ondersteuningspremie
19/10/2011Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over de werking van de regionale prioriteitencommissies
12/10/2011Vraag om uitleg aan minister Smet over de tolkuren van dove leerlingen in het regulier onderwijs
11/10/2011Tussenkomst in de interpellatie over de interfederalisering van het CGKR in de commissie Onderwijs
05/10/2011Tussenkomst op de actuele vraag over de resultaten van een nieuw onderzoek naar angst en gedragsstoornissen bij probleemjongeren
30/09/2011Tussenkomst in het debat over Intro in de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen
01/07/2011Vraag om uitleg aan minister Smet over de uitvoeringsbesluiten van het decreet inzake de toegang van assistentiehonden
24/05/2011Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over de zelfmoordcijfers in Vlaanderen
10/05/2011Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over de vergrijzing van personen met een beperking
10/05/2011Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over het tekort aan Nederlandstalige kinderopvang in Brussel
02/05/2011Vraag om uitleg aan minister Smet over de tolkuren VGT in het volwassenenonderwijs
08/04/2011Actuele vraag aan minister Smet over de brandveiligheid en hygiëne in Vlaamse internaten
29/03/2011Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het zorgzwaarte-instrument
28/03/2011Actuele vraag aan minister Vandeurzen over het extra budget van 25 miljoen euro voor het personeelstekort in de gehandicaptesector
24/03/2011Vraag om uitleg aan minister Lieten over de settopbox om auditieve ondertiteling mogelijk te maken voor personen met een visuele handicap
24/03/2011Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over pesten op het werk in de zorgsector
24/03/2011Vraag om uitleg aan minister Smet over tolkuren Vlaamse Gebarentaal in het volwassenenonderwijs
06/12/2010Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over verschillen in inspectie van kinderopvanginitiatieven
06/12/2010Vraag om uitleg aan minister Schauvliege over ondertiteling van films in de cinemazalen en het Gentse Filmfestival
26/10/2010Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over het uitbreidingsbeleid personen met een handicap
25/10/2010Vraag om uitleg aan minister Schauvliege over omgevingsvriendelijke aanleg van parken
05/10/2010Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over inspraak van personen met een handicap in voorzieningen
05/04/2010Parlementaire vraag over het vervolgingsbeleid inzake verkrachtingen (Senaat)
25/03/2010Vraag om uitleg aan minister Smet over de brandveiligheid van scholen
23/03/2010Vraag om uitleg aan minister Vandeurzen over het stijgend aantal rokers
18/03/2010Vraag om uitleg aan minister Muyters over de federale opschorting van tegemoetkomingen voor personen met een handicap
04/03/2010Helga Stevens dringt aan op regeling toegangsrecht voor assistentiehonden (VP)
02/03/2010Vraag omtrent het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Senaat)
05/01/2010Vraag om uitleg aan minister Schauvliege over de melding van intergewestelijke waterverontreiniging
03/12/2009Schriftelijke vraag frequentie gemeenteraadszittingen
22/06/2009Wereld ALS-dag
28/04/2009Archief 2004-2009
09/04/2009Beweging in dossier boetes zorgverzekering?
23/03/2009Persbericht: Nood aan betere preventie tienerzwangerschappen
14/03/2009Persbericht: laatste ontoegankelijkheidstrofee?
28/01/2009Parlementaire vraag naar aanleiding van het drama te Dendermonde
22/01/2009Tussenkomst Helga Stevens in de plenaire vergadering aangaande de sloop van de hoeves te Kieldrecht
06/01/2009Vraag en antwoord omtrent hulpmiddelen en de bijzondere bijstandscommissie
06/12/2008Schriftelijke vraag en antwoord aangaande adoptie
06/12/2008Actuele vraag en antwoord van Min. Van Brempt rond toegankelijkheid
05/12/2008Voorstel van decreet inclusieve televisie - donderdag 4/12 toegelicht in het Vlaams Parlement
01/12/2008Petitie 100 miljoen euro voor PAB - standpunt zorgtekort
25/11/2008Antwoord op vraag rond GON-uren in het volwassenenonderwijs
20/11/2008Persbericht (leerzorgkader): Persoonsgebonden financiering voor leerlingen met handicap
29/10/2008Vraag en antwoord over de combinatie van pleegzorg en het persoonlijke assistentiebudget (Vlaams Parlement)
24/10/2008Vraag en antwoord over de geringe aandacht voor de Paralympis op de openbare omroep (Vlaams Parlement)
16/10/2008Vraag en antwoord over de ondertiteling van films (Vlaams Parlement)
08/08/2008Schriftelijke vraag en antwoord rond pleegzorg (Vlaams Parlement)
01/07/2008Vraag over de inspanningen om de situatie van weeskinderen en kinderen met een handicap in de Bulgaarse instellingen en samenleving te verbeteren (Vlaams Parlement)
26/06/2008Vraag over het uitblijven van nieuwe toegankelijkheidsnormen (Vlaams Parlement)
26/06/2008Mondelinge vraag en antwoord over de voortgang in het dossier van de federale steun aan Bulgaarse weeshuizen (senaat)
19/06/2008Vraag om uitleg en antwoord over de Vlaams-federale concurrentie bij het opmaken van een kadaster van de ondergrond (senaat)
19/06/2008Vraag om uitleg over de dienstverlening van de NMBS in het Meetjesland (senaat)
19/06/2008Vraag om uitleg over het toegankelijkheidsbeleid van De Post (senaat)
19/06/2008Interpellatie over het Steunpunt voor Leren en Werken met Functiebeperkingen in het Hoger Onderwijs (Vlaams Parlement)
06/06/2008Vraag over de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap binnen lokale besturen (Vlaams Parlement)
29/05/2008Vraag om uitleg over de ondersteuning van de werking van Het Reddend Gebaar (senaat)
29/05/2008Vraag om uitleg en antwoord over het verbeteren van de toegankelijkheid van verkiezingen door het inzetten van mobiele stemlokalen (senaat)
29/05/2008Vraag om uitleg en antwoord over de beperkte terugbetaling van klassieke hoorapparaten door het RIZIV (senaat)
29/05/2008Vraag om uitleg en antwoord over het uitreiken van taalattesten door Selor m.b.t. de Vlaamse en de Frans-Belgische gebarentaal (senaat)
15/05/2008Vraag om uitleg en antwoord over het definiëren van natuurverven en het aanmoedigen van het gebruik ervan (senaat)
15/05/2008Vraag om uitleg en antwoord over de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms (minister van Ondernemen)(senaat)
15/05/2008Vraag om uitleg over het in werking treden van de nieuwe wetgeving inzake het pleegverlof (senaat)
15/05/2008Vraag om uitleg en antwoord over de problematiek van de schuldsaldoverzekeringen voor chronisch zieken en personen met een handicap (senaat)
25/04/2008Vraag van Helga over de zwakke ondersteuning van dove leerlingen binnen het geïntegreerd onderwijs
17/04/2008Vraag om uitleg en antwoord over de samenstellingscriteria van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (senaat)
17/04/2008Vraag om uitleg en antwoord over de mogelijkheid om een noodoproep te doen via sms (senaat)
17/04/2008Vraag om uitleg en antwoord over de toegankelijkheid van de politiediensten voor doven en slechthorenden (senaat)
17/04/2008Vraag om uitleg en antwoord over het Label Gelijkheid Diversiteit en de toegang van personen met een handicap tot de arbeidsmarkt (senaat)
16/04/2008Schriftelijke vraag over het toegankelijkheidsbeleid en de toegankelijkheidscriteria inzake gerechtsgebouwen (senaat)
15/04/2008Schriftelijke vraag over de toegankelijkheid van de federale politiegebouwen (senaat)
08/04/2008Persbericht: cultuurparticipatie voor doven en slechthorenden
01/04/2008Mondelinge vraag over de toenemende ontoegankelijkheid van het treinverkeer voor personen met een handicap / een beperkte mobiliteit (senaat)
17/03/2008Verslag vraag om uitleg over de behandeling van doven en personen met een handicap bij bepaalde culturele evenementen
06/03/2008Vraag over de voortgang van de ondertiteling bij de VRT
04/03/2008Vraag over de preventie van baarmoederhalskanker
03/03/2008Vraag over de tegenvallende resultaten van Jobkanaal voor personen met een arbeidshandicap (Vlaams Parlement)
29/02/2008Persbericht: Geen nationaal maar een federaal kankerplan
29/02/2008Tussenkomst vraag over situatie opvangcentra voor kinderen en personen met een handicap in Oekraïne (Vlaams Parlement)
27/02/2008Mondelinge vraag over de besteding van de federale financiële steun aan Bulgarije inzake de weeshuizenproblematiek (senaat)
21/02/2008Vraag om uitleg en antwoord over de problematiek van geïnterneerden (minister van justitie)(senaat)
21/02/2008Vraag om uitleg en antwoord over de problematiek van geïnterneerden (minister van volksgezondheid)(senaat)
21/02/2008Vraag om uitleg en antwoord over de situatie van gedetineerden met een handicap (Senaat)
21/02/2008Vraag om uitleg en antwoord over de alarmprocedure in geval van een ongeval in een Seveso-inrichting (Senaat)
21/02/2008Vraag om uitleg en antwoord over de minimale dienstverlening van De Post (Senaat)
19/02/2008Schriftelijke vraag over het systeem van progressieve werkhervatting (Senaat)
19/02/2008Schriftelijke vraag over subsidies voor milieuvriendelijke voertuigen (Senaat)
13/02/2008Schriftelijke vraag over de leesbaarheid van nummerplaten (Senaat)
13/02/2008Schriftelijke vraag over onveilige verkeerssituaties ten gevolge van het winterweer (Senaat)
11/02/2008Schriftelijke vraag over de opvangsuitkering uitbetaald door de RVA aan onthaalouders bij economische werkloosheid (Senaat)
11/02/2008Schriftelijke vraag over de evolutie van de economische werkloosheid van werknemers uit beschutte werkplaatsen (Senaat)
05/02/2008Schriftelijke vraag over de toegankelijkheid van politiekantoren (Senaat)
05/02/2008Schriftelijke vraag over de toegankelijkheid van postkantoren en postpunten (Senaat)
05/02/2008Schriftelijke vraag over de toegankelijkheid van spoorwegstations (Senaat)
05/02/2008Schriftelijke vraag over de toegankelijkheid van gerechtsgebouwen (Senaat)
05/02/2008Schriftelijke vraag over het meerjarenplan inzake de toegankelijkheid van federale overheidsgebouwen (Senaat)
31/01/2008Mondelinge vraag en antwoord over de moeilijkheden die chronisch zieken en personen met een handicap ondervinden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten (Senaat)
30/01/2008Schriftelijke vraag over Teletolk (Vlaams Parlement)
28/01/2008Antwoord op schriftelijke vraag over sensibiliseringsmaatregelen rond autisme
22/01/2008Vraag en antwoord over de toegankelijkheid van de websites van de Vlaamse overheid voor blinden en slechtzienden
17/01/2008Vraag om uitleg en antwoord over de ratificatie van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Senaat)
16/01/2008Schriftelijke vraag over de regionale verschillen in de terugbetaling door het RIZIV van zwangerschapsafbrekingen en de morning after-pil (Senaat)
16/01/2008Schriftelijke vraag over de snelle stijging van het aantal cochleaire implantaten (Senaat)
16/01/2008Vraag over de organisatie van mobiele stemlokalen voor minder mobiele kiezers
10/01/2008Mondelinge vraag en antwoord over de wachtlijsten in de jeugdpsychiatrie (Senaat)
09/01/2008Vraag over het gebrek aan cijfers van de arbeidsdeelname door personen met een arbeidshandicap
09/01/2008Vraag over de tussenkomsten in de loonkosten van personen met een handicap die als zelfstandige werken en de rendementssubsidie in het algemeen
19/12/2007Vraag over het gebruik van vergrotingssoftware door slechtzienden in arbeidsbegeleiding
07/11/2007Vraag over sensibiliseringsmaatregelen rond autisme en antwoord minister Vanackere
03/09/2007Vraag om uitleg aan minister Vanackere over hormonengebruik bij de jeugd
03/07/2007Vraag om uitleg over Teletolk
27/06/2007Actuele vraag over zelfmoordpreventie
08/06/2007Schriftelijke vraag over de onthaalouders
03/06/2007Vraag om uitleg over welzijn voor doven en slechthorenden en de kosten van hoorapparaten
31/05/2007Vraag over alcoholpreventie bij de jeugd
15/05/2007Verslag vraag om uitleg financiering LOGO's
10/04/2007Verslag actuele vraag over de federale belasting op de Vlaamse aanmoedigingssubsidies voor zelfstandige kinderopvang
10/04/2007Verslag vraag over ondersteuning van studenten met een handicap in het hoger onderwijs
10/04/2007Verslag vraag over de kosten van toegankelijkheidsonderzoeken
23/02/2007Vraag om uitleg over de toegankelijkheidsonderzoeken
16/02/2007Kort verslag vraag om uitleg ondersteuning blinden en doven in het volwassenenonderwijs
13/02/2007Kort verslag vraag om uitleg over het tekort aan sociale woningen voor personen met een handicap
02/02/2007Kort verslag vraag om uitleg bestrijding baarmoederhalskanker
31/01/2007Vraag om uitleg over de preventie van baarmoederhalskanker
12/01/2007Kort verslag vraag over tewerkstellingsbevordering personen met een handicap
09/11/2006Vraag om uitleg over de wachtlijsten bij binnenlandse adoptie
09/11/2006Vraag om uitleg omtrent tewerkstelling van personen met een handicap bij de lokale besturen
17/05/2006Vraag om uitleg over het statuut van de schrijftolken
17/05/2006Vraag om uitleg over de toegankelijkheid van publieke ruimtes
17/05/2006Antwoord op schriftelijke vraag over de efficiëntie van de bestaande regelgeving rond de toegankelijkheid van openbare ruimtes
24/04/2006Verslag vraag om uitleg over de toegankelijkheid van de VRT voor personen met een handicap
07/04/2006Verslag vraag om uitleg over het persoonlijk assistentiebudget
14/03/2006Vraag om uitleg over de tegenstelling in de visie van de Vlaamse overheid en federaal minister Onkelinx omtrent de opvang en behandeling van geïnterneerden
24/02/2006Antwoord op schriftelijke vraag over de tolkuren Vlaamse Gebarentaal
22/02/2006Verslag vraag om uitleg over een flexibel systeem voor tolkuren + bespreking schrijftolken
08/02/2006Verslag vraag om uitleg over de toegankelijkheid van voetpaden
07/02/2006Vraag om uitleg over de tegenstelling in de visie van de Vlaamse overheid en federaal minister Onkelinx omtrent de opvang van geïnterneerden
23/01/2006Vraag om uitleg openbaar vervoer personen met een handicap
17/01/2006Verslag vraag om uitleg over ondertiteling van films
22/12/2005Antwoord op schriftelijke vraag rond het hergebruik van communicatiemiddelen
20/12/2005Antwoord op schriftelijke vraag rond monitoring van de arbeidsmarkt en het onderwijs
19/12/2005Verslag vraag over het nieuwe agentschap voor rekrutering en selectie van de Vlaamse overheid en de aanwerving van personen met een handicap
09/12/2005Antwoord op schriftelijke vraag rond het persoonlijk assistentiebudget
05/12/2005Antwoord op schriftelijke vraag rond tewerkstelling personen met een handicap bij de Vlaamse overheid
24/11/2005Verslag vraag over toegankelijkheid van openbare gebouwen
23/10/2005Antwoord op schriftelijke vraag rond kinderopvang en de dienst emancipatiezaken
23/10/2005Verslag vraag om uitleg over het tekort aan doventolkuren en tolken Vlaamse Gebarentaal
14/10/2005Vraag om uitleg over de toegankelijkheid van openbare gebouwen
28/09/2005Verslag vraag om uitleg over kortverblijf voor senioren en personen met een handicap
27/09/2005Antwoord op schriftelijke vraag rond het persoonlijk assistentiebudget
16/09/2005Vraag om uitleg over frisdrank en snoep op school
01/07/2005Verslag schriftelijke vraag over de dienstvrijstelling om te tolken bij de Vlaamse overheid
30/06/2005Verslag vraag om uitleg over de toekenning van het persoonlijk assistentiebudget
27/06/2005Vraag om uitleg over tolkuren voor het geïntegreerd onderwijs
27/06/2005Interpellatie over het gebrek aan initiatieven om ondernemen bij personen met een handicap te bevorderen
18/06/2005Verslag schriftelijke vraag over de toegankelijkheid van toerisme in Vlaanderen
16/06/2005Verslag vraag over het uitblijven van een regeling voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen voor personen met een handicap
14/06/2005Verslag vraag om uitleg over gezinsvervangende tehuizen en het lot van ouder wordende personen met een handicap
02/06/2005Vraag om uitleg over meer sport op school
26/05/2005Verslag vraag Helga Stevens over tewerkstelling familieleden in het kader van het PAB
26/05/2005Verslag vraag Patrick De Groote over tewerkstelling van familieleden in het kader van het PAB
04/05/2005Verslag vraag over financiële ondersteuning van personen met een handicap die als zelfstandige werken
15/04/2005Vraag om uitleg over een financiële ondersteuning voor personen met een handicap die als zelfstandige werken
20/09/2004Dossier preventie van obesitas