In en voor de pers


Veroordeling Vlaamse overheid is mijlpaal voor leerlingen met handicap

Een veroordeling van de Vlaamse overheid voor het discrimineren van dove leerlingen kan verstrekkende gevolgen hebben.

Helga Stevens (N-VA). In het parlement kan gebarentaal wel.

Helga Stevens (N-VA). In het parlement kan gebarentaal wel. © ImageGlobe

Het hof van beroep in Gent vindt dat de Vlaamse overheid in gewone scholen veel te weinig gebarentolken inschakelt voor dove leerlingen en zo hun kansen om door te stromen naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt beknot. Het Gentse arrest is niet alleen een mijlpaal voor kinderen en jongeren met een auditieve stoornis, maar mogelijk ook voor andere leerlingen met een handicap of beperking.

In maart 2009 trokken vier ouderparen naar de rechter met een klacht over een manifest gebrek aan ondersteuning van hun dove kinderen door gebarentolken. De kinderen volgden les in een gewone school, maar konden nauwelijks een derde van de tijd op een normale manier aan de lessen deelnemen. De Vlaamse minister van Onderwijs – toen Frank Vandenbroucke (SP.A) – zei dat hij wel wilde maar niet kon omdat er niet genoeg tolken zouden zijn. Dat argument maakte in eerste aanleg geen indruk. De rechter vond dat de Vlaamse overheid zich bezondigde aan discriminatie, ook omdat een decreet van 2008 over gelijke kansen en behandeling zowel de publieke als de privésector verplicht om ‘redelijke aanpassingen’ te treffen voor personen met een handicap. De rechter stipuleerde dat dove leerlingen gedurende minstens 70 procent van de lestijd recht hebben op ondersteuning met gebarentaal.

Leren van Nederland

Het Gentse hof van beroep heeft nu ook het verweer van de Vlaamse overheid tegen die eerste veroordeling verworpen. Volgens het arrest heeft de Vlaamse minister van Onderwijs – nu is dat Pascal Smet (SP.A) – een voorbeeldfunctie en kan hij wat leren van het Nederlandse systeem (100 procent van de lestijd is er een gebarentolk). Cijfers van de onderwijsadministratie zelf spreken ook tegen dat er te weinig gebarentolken zijn. Het is daarentegen de werkregeling in het onderwijs (te weinig toegekende uren, een opgelegd statuut van zelfstandige, veel papierwerk enzovoort) die een aangepaste ondersteuning van dove kinderen in gewone scholen in de weg staat.

Het Gentse arrest inspireert mogelijk andere ouders van kinderen met een handicap om zich te beroepen op het decreet van 2008. Dat zet extra druk op minister Smet. Hij maakte nog maar pas bekend dat de hele opzet van ‘leerzorg’ (gewoon onderwijs als het kan en buitengewoon onderwijs als dat beter is voor een kind met een handicap) op de lange baan wordt geschoven. Scholen en vakbonden willen niet mee omdat het geld voor een dergelijke omslag ontbreekt.

Patrick Martens- Knack 2011


Lomp en cru, maar hij heeft wel een punt

Gratuit verkondigen dat er "te veel gehandicapten zijn in België" - zoals Karel De Gucht onlangs in Humo deed - is lomp en cru, maar in de grond heeft hij wel een punt. Dat zegt gemeenschapssenator Helga Stevens (N-VA).

"De uitspraken van De Gucht waren lomp verwoord, maar daarom niet volledig onwaar. Uit cijfers van de FOD Sociale Zekerheid blijkt immers dat er maar liefst 50 procent meer personen met een handicap zijn in Wallonië dan in Vlaanderen. Dat men in Wallonië de weg naar de Sociale Zekerheid veel gemakkelijker vindt dan elders, is gewoon een objectief feit. En daar moeten we ons vragen bij durven stellen, willen we ons systeem ook voor de toekomst vrijwaren", zegt Stevens.

"Gezien de krapte van de middelen hebben personen met een handicap er alle belang bij dat er geen misbruik wordt gemaakt van het systeem zodat degenen die echt behoeftig zijn, de middelen krijgen die ze nodig hebben."


Moet VT4 "Vlaanderen Vandaag" ondertitelen?

Vlaams Mediaminister Ingrid Lieten bekijkt of SBS Belgium haar nieuwsuitzending "Vlaanderen Vandaag" op VT4 dient te ondertitelen. VT4 ging in augustus 2010 van start met dit programma. "We dienen op te volgen of dit maatschappelijk actualiteitenmagazine evolueert naar een journaal met meer en meer de nadruk op actuele nieuwsberichtgeving", aldus Lieten op een schriftelijke vraag van Helga Stevens (N-VA).

Private televisieomroeporganisaties die een marktaandeel halen van meer dan 2 procent moeten volgens het Mediadecreet hun hoofdjournaal - dit is het journaal met gemiddeld het hoogste kijkcijfer - volledig ondertitelen. Momenteel voldoet de Vlaamse Mediamaatschappij VMMa als enige private televisieomroeporganisatie aan de verplichting tot volledige ondertiteling van het hoofdjournaal op VTM. Ook SBS Belgium heeft een marktaandeel dat groter is dan 2 procent. (LEE)


De Crem wil geen gehandicapte militairen

Personen met een handicap zijn bij het leger enkel welkom bij het burgerpersoneel. Voor het militair personeel werft Defensie geen mensen met een handicap aan. Dat heeft minister De Crem geantwoord op een vraag van Helga Stevens (N-VA). In totaal werken er 82 ambtenaren met een handicap bij het burgerpersoneel, of 3,7%. "Elke militair moet in staat zijn om bij operaties te worden ingezet", aldus De Crem. Vandaar dat militairen die niet meer voldoen aan die voorwaarde, met pensioen worden gesteld wegens fysieke ongeschiktheid.

Bron: Het Laatste Nieuws, 24/03/2011

Auteur: Luc Van Der Kelen


Kwart verkrachtingszaken voor rechter gebracht

Van de 19.792 verkrachtingszaken die in de periode 2003-2008 op de parketten in ons land instroomden, waren er midden vorig jaar 4.722 (23,86 procent) voor een rechtbank gebracht. 16,5 procent was nog in onderzoek of bij de raadkamer en 47,36 procent werd geseponeerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Stefaan De Clerck op een schriftelijke vraag van N-VA-senatrice Helga Stevens.

Van de 4.621 beklaagden waarvoor de correctionele rechtbank op 10 juli 2009 een vonnis had uitgesproken, werd 74,62 procent veroordeeld, al dan niet met uitstel (17,31 procent) of probatie-uitstel (24,25 procent). 12,68 procent van de beklaagden werd vrijgesproken en 5,84 procent kreeg opschorting van uitspraak.

Het aantal verkrachtingszaken dat op de parketten binnenstroomt was in 2008 (3.475) hoger dan in 2007 (3.412), maar lager dan in 2006 (3.564). Sinds 2003 is er een stijging van het aantal nieuwe zaken met 20,07 procent.