Schriftelijke vraag (aan schepen van facility management Peeters): zonnepanelen op historische gebouwen

Recent werd in de pers bericht over uw plan om op termijn historische gebouwen in stadseigendom te voorzien van zonnepanelen, hierbij gebruik makend van nieuwe technieken (dakpannen waarin zonnepanelen verwerkt zitten).

 

Graag had ik u hierover de volgende vragen gesteld:

 

1. Op welke termijn en op welke schaal ziet u de realisatie van dit plan? Mag ik ervan uitgaan dat het niet de bedoeling is om daken in goede staat van historische gebouwen te gaan vervangen? Zowel economisch als ecologisch gesproken zou dit immers weinig verantwoord zijn. 

 

2. Heeft u over dit plan al overlegd met uw collega-schepen van cultuur Lieven Decaluwé? Indien een overleg al plaatsvond, wat waren de resultaten hiervan? Indien een overleg nog niet plaatsvond, voor wanneer is dit dan gepland?