Schriftelijke vraag (aan schepen van onderwijs Coddens): verdwijnen waardevolle beeldencollectie KASK

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, die onlangs verhuisde naar nieuwe gebouwen op de Bijlokesite, bezit sinds haar ontstaan een collectie 18de- en 19de-eeuwse afgietsels van beelden uit de Klassieke Oudheid, o.a. kopieën van beelden van de zuidelijke gevel van het Parthenon die in het British Museum te Londen bewaard worden (cf. de foto's in bijlage).

 

Deze beelden - een 50-tal - werden volgens mijn informatie tot 1972 bewaard in de gebouwen van de academie in de Academiestraat. In dat jaar werden een aantal beelden verhuisd naar de nieuw in gebruik genomen gebouwen in het Berouw. In 1981 werd dan het grootste deel van de collectie overgebracht naar de gebouwen in de Rode Lijvekensstraat.

 

Vandaag zouden in de gebouwen van het KASK nauwelijks nog beelden van de collectie te vinden zijn. Kwatongen beweren dat de beelden bij de afbraak van de gebouwen in de Rodelijvekensstraat zouden vernietigd zijn.

 

De collectie is cultuurhistorisch gezien erg waardevol. De collectie is de uiting van de voorkeur van de 19de-eeuwse burgerij voor het neoclassicisme. Deze 19de-eeuwse neostijlen (cf. ook neogothiek, neobyzantijnse stijl) zijn de laatste jaren aan een herwaardering toe. In binnen- en buitenland worden hierrond tal van tentoonstellingen georganiseerd.

 

Graag had ik u hierover de volgende vragen gesteld:

 

1. Kan u me meedelen waar de beeldencollectie momenteel bewaard wordt en/of te bezichtigen is?

 

2. Kan u me bevestigen dat de collectie beelden zoals deze in de 18de en 19de eeuw werd aangelegd vandaag nog steeds intact is?

 

3. Kan u me een inventaris bezorgen van de beeldencollectie (bij voorkeur een recente en één uit de periode vóór de verhuisplannen)?