Mondelinge vraag (aan burgemeester Termont): verkeersveiligheid Dampoortwijk

De straten in de omgeving van de Dampoort worden vaak geplaagd door automobilisten die zich weinig aantrekken van de geldende verkeersregels, snelheidsbeperkingen, enz. Voor de buurtbewoners is dit vanzelfsprekend een permanente en terechte bron van ergernis. Recent bereikten me opnieuw klachten over de verkeersonveiligheid in de buurt..

 

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

 

1. Welke maatregelen zullen er genomen worden om de verkeersveiligheid in de omgeving van de Dampoort (met o.a. de Kasteellaan, Dampoortstraat, Land Van Waaslaan, Dendermondsesteenweg en Antwerpsesteenweg) te verbeteren?

 

2. Kan u me voor de periode 2007-2010 een overzicht bezorgen van alle snelheidscontroles die gehouden werden en eventuele andere de verkeersveiligheid bevorderende maatregelen die genomen werden in de al genoemde straten.