Persbericht: Schepen Peeters erkent niet-rationele aanpak dossier Arteveldestadion

Helga Stevens is tevreden dat schepen Christophe Peeters (OpenVLD) erkent dat hij in de pers niet rationeel heeft gereageerd in verband met de door minister van sport Philippe Muyters en de Vlaamse regering toegezegde lening voor het Gentse Arteveldestadion. Tijdens de gemeenteraadszitting van afgelopen dinsdagavond heeft Stevens schepen Peeters over de kwestie geïnterpelleerd.

 

Minister Muyters en de Vlaamse regering hadden in het kader de Nederlands-Belgische kandidatuur voor het WK2018 goedkope leningen toegezegd aan steden en clubs die wilden investeren in een nieuw voetbalstadion: een lening van 5 miljoen euro voor een stadion van minder dan 40.000 zitjes en één van 10 miljoen euro voor een stadion van meer dan 40.000 zitjes. Gent plande aanvankelijk een stadion van  +40.000 toeschouwers. Maar toen onlangs bleek dat het WK niet naar Vlaanderen komt, opteerde men alsnog voor een kleiner stadion.

 

Helga Stevens: “Dat schepen Peeters toch recht meende te hebben op een lening van 10 miljoen euro gaat compleet in tegen de gemaakte afspraken. Dat hij het nodig achtte meteen de media te contacteren om minister Muyters en de hele Vlaamse regering - met ook Freya Van den Bossche, lid van de Gentse meerderheid, in haar rangen - compleet onterecht te beschuldigen van woordbreuk begrijp ik dan ook niet. Ik ben echter blij dat hij heeft ingezien dat zijn aanpak alleen maar contraproductief kon zijn.”

 

Gemeenteraadslid Stevens staat volledig achter de bouw van het nieuwe Arteveldestadion en wil zeker haar steentje bijdragen om er een succesvol project van te maken. Het spreekt echter vanzelf dat alles dient te gebeuren in een sfeer van wederzijds vertrouwen en onderling respect. Fair play en team spirit moeten voorop staan.