Schriftelijke vraag (aan burgemeester Termont): niet-deelname Gent aan Vlaamse strategische planning voor gemeenten

De Vlaamse Regering keurde reeds op 25 juni 2010 de vernieuwde beleids- en beheerscyclus  van de gemeenten, provincies en OCMW’s goed, op voorstel van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois. Dit vernieuwde systeem omvat een moderne en uniforme manier van plannen, budgetteren, boekhouden en rapporteren.  Vanaf 1 januari 2014 moeten alle gemeente-, OCMW- en provinciebesturen werken volgens deze nieuwe methode.

Met het nieuwe systeem zullen de gemeenten, de OCMW’s en de provincies op een uniforme manier hun strategische planning, begroting en boekhouding kunnen voeren. Dat zal belangrijke efficiëntiewinsten met zich mee brengen. Dit bevordert de transparantie van het bestuur voor lokale politici en burgers en zal bovendien meer beleidsinformatie verschaffen. Dit nieuwe systeem is een eerste belangrijke stap die de gemeenten moeten zetten om minder betutteling mogelijk te maken.

Sinds 1 januari 2011 werken reeds 20 lokale pilootbesturen met het nieuwe systeem. De eerste ervaringen zijn positief. Na een tweede rondvraag hebben 40 nieuwe besturen zich kandidaat gesteld om het systeem vervroegd te implementeren vanaf 1 januari 2012 (het betreft 23 gemeenten, 16 OCMW’s en 1 provinciebestuur). De overige 561 besturen zullen in 2012, 2013 en ten laatste in 2014 overschakelen.

De Stad Gent werkt al sinds 2003 met de methodiek van strategische planning naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe departementale structuur. In die context ben ik verbaasd vast te stellen dat Gent niet vanaf het begin mee instapt in het genoemde Vlaamse initiatief.

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

1. Waarom is de Stad Gent niet ingegaan op de beide rondvragen die aan de gemeenten, OCMW's en provincies werden rondgestuurd?

2. Wanneer zal de Stad Gent dan wel overschakelen naar het nieuwe systeem?