Schriftelijke vraag (aan schepen van cultuur Decaluwé): kritiek schepen Peeters op beheerstructuur SMAK

Recent verschenen een aantal persartikels waarin uw collega schepen Peeters kritiek uit op de manier waarop het SMAK beheerd wordt. In een eerste artikel (Heibel over bouwwoede SMAK, Het Laatste Nieuws, 26 maart 2011) stelt uw collega dat het duidelijk is dat er aan de beheerstructuur van het SMAK iets schort. In een tweede artikel (SMAK zo lek als een zeef, Het Laatste Nieuws, 30 maart 2011) doet uw collega de suggestie dat de autonomie van het SMAK misschien in vraag moet gesteld worden.

 

Graag had ik u hierover volgende vragen gesteld:

 

1. Wat is uw reactie op de uitspraken van collega-schepen Peeters?

 

2. Heeft u aangaande dit dossier al overlegd met uw collega-schepen Peeters? Wat was eventueel het resultaat van dit overleg?