Uit de media: OCMW-uitkeringen gaan naar mensenhandelaars (Gent)

Gent schakelt het parket in tegen mensenhandelaars. Zij brengen vooral Bulgaren naar onze stad in ruil voor een deel van hun OCMW-uitkering. OCMW-geld dat onterecht verdeeld wordt.

Gent telt naar schatting 10.000 Bulgaren. Zo'n 500 krijgen een uitkering van het OCMW.

"We weten dat mensenhandelaars aan de slag zijn. Die bezorgen hun vluchtelingen een job voor enkele weken om hen nadien te laten inschrijven bij het OCMW. De mensenhandelaars eisen 200 tot 300 euro van die uitkering", legt burgemeester Termont uit.

Koppelbazen

"We hebben het nog niet zwart op wit kunnen aantonen", zegt arbeidsauditeur Danny Meirschaut. "We leggen ons de komende jaren nog sterker toe op de zogenaamde koppelbazerij in Gent. Dat is een probleem in Turkse en Bulgaarse milieus. Mensen worden ingezet in de vlees- en tuinbouwsector door vennootschappen die failliet gaan zodra er betaald moet worden. Op vraag van de burgemeester concentreren we ons op de Brugse Poort."

Bij het OCMW ziet men veel geld onterecht verdeeld worden. "We kunnen de mensen niet verbieden hun geld aan die mensenhandelaars te geven", zegt OCMW-voorzitter Geert Versnick. "Die organisaties die er achter zitten zijn wel strafbaar. Dan moet het federaal parket optreden."

Volgens Helga Stevens en Jeroen Lemaitre (beide N-VA) heeft Gent de toevloed van nieuwe EU-burgers (onder meer Bulgaren en Roemenen) onvoldoende ontmoedigd. "In Antwerpen kreeg 3,2 procent van de leefloondossiers groen licht van het OCMW. In Gent is dat 24,2 procent."

"Gent valt niet met Antwerpen te vergelijken", weerlegt OCMW-voorzitter Versnick. "In Antwerpen wonen bijna geen Bulgaren. Veel inwijkelingen laten hun nieuwe woonplaats afhangen van andere landgenoten in de stad. Zo heeft Gent veel Turken en Roma-inwijkelingen. In Antwerpen zijn dat Aziaten en Noord-Afrikanen."

Bron: Het Laatste Nieuws (5 april 2011)

Auteur: Erik De Troyer