Aantal werknemers met handicap bij stad Gent daalt nog verder

Helga Stevens roept het stadsbestuur op om dringend werk te maken van een plan om meer mensen met een handicap in dienst te nemen. Uit het antwoord op een vraag over de tewerkstelling van personen met een handicap bij de Stad Gent aan schepen Resul Tapmaz (SP.a) blijkt dat op dit moment mensen met een arbeidshandicap slechts 1,10 % van het totale personeelsbestand vertegenwoordigen. Daarmee is ten opzichte van het begin van de legislatuur nog geen enkele vooruitgang geboekt (2007: 1,16 %). Gent trappelt ter plaatse en scoort opvallend slechter dan het Vlaamse streefcijfer van 2%. Concreet betekent dit dat Gent op vandaag zo'n 46 personen met een arbeidshandicap te weinig in dienst heeft.

Helga Stevens: "Dit is teleurstellend. In februari pakte de schepen er nog mee uit dat de stad het federale 'Label Gelijkheid Diversiteit' mag behouden (in proef toegekend in 2008). De gestegen cijfers voor allochtone (3,30 % in 2007 naar 4,59 % in 2010) en vrouwelijke (51,2 % in 2007 naar 52,1 % in 2010) werknemers werden sterk in de verf gezet, maar over werknemers met een handicap werd niet gesproken. Om bij een volgende evaluatie nog op een geloofwaardige manier aanspraak te kunnen maken op het label zal prioritair moeten ingezet worden op initiatieven voor deze groep.’

Opvallend nog is dat 74,5 % van de werknemers met een handicap mannen zijn en dat de meeste werknemers op de niveaus C en D tewerkgesteld zijn (samen goed voor ruim 65 %, tegenover een algemeen gemiddelde van 28 %). Speciale aandacht dient dus uit te gaan naar de tewerkstelling van vrouwen met een handicap en naar het scheppen van kansen om promotie te maken.

Hoe?

Er is een contradictie tussen het groot aantal werkzoekende kandidaten met een arbeidshandicap (33.000 in januari 2010, VDAB-databank) en het heel lage percentage van werknemers met een arbeidshandicap in overheidsdienst in Gent. Dit wijst mogelijk op koudwatervrees bij de leidinggevenden. Bij de Vlaamse overheid werd daarom beslist om diversiteitsdoelstellingen ook op te nemen in de evaluatie van de leidinggevenden. Vlaanderen biedt ook de mogelijkheid dat de stad Gent een beperkt aantal vacatures in eerste instantie voorbehoudt voor mensen met een handicap. Deze maatregelen gecombineerd met het beter aanspreken van de doelgroep en sensibiliseringsmaatregelen tegen vooroordelen zijn zeker aan de orde als Gent geen schaamrood op de wangen wil.