Persbericht: aantal onthaalouders loopt terug


Aantal onthaalouders loopt terug (Vandeurzen)


BRUSSEL 22/11 (BELGA) = Het aantal onthaalouders dat aangesloten is bij een 
dienst voor onthaalouders is de afgelopen jaren sterk gedaald. In 
de periode 2004 tot 2007 (telkens eerste kwartaal) was er een 
stijging van 7.235 tot 7.527 en vervolgens een stabilisering (7.510 in het 
eerste kwartaal van 2008). Daarna volgde een afname tot 7.106 in het 
tweede kwartaal van 2011. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams 
minister Jo Vandeurzen op een schriftelijke vraag van Helga Stevens (N-VA).
   Ondanks de daling van het aantal onthaalouders breidde de totale 
opvangcapaciteit gestaag uit van 29.888 in het eerste kwartaal van 2004 tot 
31.669 in het tweede kwartaal van 2011. De bezettingsgraad steeg in de 
periode 2004-2008 van 64,4 tot 71,1 procent om dan te dalen tot 
71,8 in 2009 en 72,4 procent in 2010.
    Het aantal diensten voor onthaalouders in de totale 
opvangcapaciteit in Vlaanderen op vlak van kinderopvang (voor- en buitenschools) 
nam af van 33,7 procent in het eerste kwartaal van 2004 tot 26,1 
procent in het tweede kwartaal van 2011. (GEJ)/