Uit de media: Rusthuis Baasrode moet blijven

bron: Het Laatste Nieuws


N-VA voert ludieke actie voor behoud Sint-Vincentius


"Rusthuis moet blijven"


Actievoerders van N-VA Baasrode en Jong N-VA Dender hebben gisteren post gevat aan rusthuis Sint-Vincentius in de Rosstraat in Baasrode. Met een ludieke actie, in aanwezigheid van Vlaams volksvertegenwoordiger Helga Stevens, pleitten ze voor het behoud van het rustoord.


De OCMW-raad van Dendermonde heeft dan wel al beslist om met een 'vernieuwd ouderenbeleid' het rusthuis in Baasrode stop te zetten en op het terrein een woon- en zorgcirkel voor senioren (die nog vrij zelfstandig kunnen leven, nvdr) uit te bouwen, volgens N-VA Baasrode zijn de kansen om het rusthuis in Baasrode toch te behouden nog niet verkeken. "Integendeel", zegt Mario Rottiers, voorzitter van Jong N-VA Dender. "De beslissing wordt uiteindelijk op Vlaams niveau genomen. Het dossier ligt daar momenteel op de afdeling Zorg en Gezondheid en het is minister Heeren die beslist. Het is de bedoeling daar nu vooral druk uit te oefenen voor het behoud van het Baasroodse rusthuis."


N-VA Baasrode en Jong N-VA Dender schreven alvast een brief naar de bevoegde instanties om te pleiten voor het behoud van het aantal rusthuisbedden in Dendermonde. "En dus voor het behoud van het rusthuis", zegt Dimitry Van Hoey. "Onze argumenten zijn duidelijk: de afbouw van rusthuisbedden is onaanvaardbaar in tijden van vergrijzing. Ouderen moeten de kans krijgen zo lang mogelijk thuis te wonen, maar moeten ook terecht kunnen in een rusthuis in hun gemeente."


Ludieke actie


Om de Baasrodenaren wakker te schudden, organiseerde N-VA alvast een ludieke actie aan het rusthuis in de Rosstraat. "Hiermee willen we de bevolking oproepen om ons voorbeeld te volgen en hun ongerustheid aan de Vlaamse overheid over te maken", zegt Van Hoey. "We vragen de Baasrodenaars om massaal brieven te beginnen schrijven naar de afdeling Zorg en Gezondheid en de minister."


N-VA deelde alvast ook een open brief uit in Baasrode. Daarin staan de adressen van de bevoegde diensten vermeld. "We hebben dan wel geen vertegenwoordigers in de OCMW-raad, toch volgen we dit dossier op de voet en blijven we strijden voor het behoud van het rusthuis in onze gemeente", zegt Rottiers.