Drukke en lange dag vandaag! Eerst naar Brugge om de Europese conferentie rond universeel design/...

22:27 16/11/2006

Drukke en lange dag vandaag! Eerst naar Brugge om de Europese conferentie rond universeel design/integrale toegankelijkheid van onze bebouwde omgeving te openen. Mijn speech oogstte veel bijval en een aardige dame, zelf rolstoelgebruiker, nodigde me al uit naar het parlement van Kroatië. Dan naar de commissie onderwijs in het Vlaams Parlement om te luisteren naar de toelichting bij de beleidsbrief 2006-7 van minister Vandebroucke.

Om 17u naar het colloquium van de Marnixring op de UA in Wilrijk rond het thema "Regionaliseren om te globaliseren". Zeer interessante uiteenzettingen gehoord mbt de situatie in Vlaanderen nu en in de toekomst en de transfers naar Wallonië. Met onder andere de voorzitter van de denkgroep "In de Warande", Remi VERMEIREN, als spreker. Veel van wat er gezegd werd, wist ik al, maar het is altijd goed om alle informatie zo gebald op één avond aangeboden te krijgen. Dhr VERMEIREN heeft overschot van gelijk waar hij stelt dat Vlaanderen geen staatshervorming meer nodig heeft, maar wel staatsvorming. Waar wachten we eigenlijk op? Probleem is dat het thema niet echt leeft bij de gewone man, omdat het te abstract is. Maar de geesten zijn duidelijk in beweging en de afscheiding van Montenegro uit de unie van Servië-Montenegro bewijst dat er nog altijd nieuwe staten kunnen ontstaan. Ik hoop alleen dat ik nog zelf mag meemaken dat Vlaanderen onafhankelijk wordt. ALs het van mij afhing, was Vlaanderen morgen al onafhankelijk!