Gehandicapten minder thuis op de Gentse Feesten Naar aanleiding van de wel zeer pove...

10:11 20/07/2006Gehandicapten minder thuis op de Gentse Feesten

Naar aanleiding van de wel zeer povere voorziening voor gehandicapten tijdens de Gentse Feesten maakten Eddy Herrebout, rolstoelgebruiker en collega van de CD&V in Gent, en ikzelf een persmededeling op. Hier onder vindt u onze tekst

Gentse Feesten 2006 minder toegankelijk voor mensen met een handicap

In het verleden nam de toegankelijkheid van de Gentse Feesten voor personen met een handicap jaar na jaar toe. Dit jaar is het anders. Op bepaalde punten gaat de dienstverlening zelfs achteruit.

1. Sanitaire voorzieningen

Over de ganse feestenzone zijn 12 extra sanitaire voorzieningen met een aangepast toilet geplaatst. Een aangepast toilet is natuurlijk enkel nuttig als dit correct opgesteld staat. Veel van deze units zijn echter moeilijk bereikbaar of toegankelijk omdat de gehandicapte een te hoge stoeprand moet overwinnen, er geen hellend vlak aanwezig is, een afvoerbuis in de weg ligt ... of de unit zo geplaatst is dat de toiletdeur niet geopend kan worden waardoor men met een rolstoel niet naar binnen kan!

2. Voorbehouden plaatsen rolstoelgebruikers

Ook de voorzieningen voor personen met een handicap op de pleinen laten vaak te wensen over. Op verschillende pleinen zijn er geen speciale voorzieningen voor rolstoelgebruikers en andere personen die minder mobiel zijn. Waar er vorig jaar op bepaalde pleinen wel nog een verhoogd podium aanwezig was, is dit nu verdwenen (Baudelopark, Sint-Jacobsplein). Hierdoor kunnen de aanwezige rolstoelgebruikers het gebeuren nauwelijks of niet volgen. De pleinorganisaties Boomtown en Onder de Draken (Oude Beestenmarkt en Sint-Baafsplein) vormen hierop de uitzondering en kunnen als voorbeelden dienen.

Per plein en per optreden is het aantal voorbehouden plaatsen beperkt om de algemene veiligheid te kunnen waarborgen (evacuatie bij noodgevallen). Wij hebben hier begrip voor, maar wij zijn er van overtuigd dat mits de nodige inspanningen, een oplossing gevonden kan worden die eenieder tevreden stelt.

3. Toegankelijkheid voor doven en slechthorenden

De stad Gent zorgt amper voor één toegankelijke activiteit per dag. Bovendien dienen de geïnteresseerden zelf het uurloon en de vervoerskosten van de tolken gebarentaal te bekostigen. In feite speelt de stad Gent niet anders dan centrale en dan nog voor een zeer minimaal aantal activiteiten. Reeds vorig jaar maakte Fevlado, de belangenorganisatie voor de doven, duidelijk dat zij niet tevreden waren met de aangeboden dienstverlening. Er veranderde echter niets.

4. Aangepast vervoer

Het aangepast vervoer dat 'georganiseerd' wordt, is hetzelfde aanbod als tijdens de rest van het jaar. De op de webstek vermelde prijzen gelden trouwens enkel voor vervoer binnen groot-Gent. De kosten voor minder mobiele mensen die buiten de regio wonen bedragen minstens het vierdubbele per kilometer.


Het is beschamend dat het Stadsbestuur gezien bovenstaande vaststellingen durft uitpakken met "voor iedereen toegankelijke Gentse Feesten".

Als zij zichzelf deze titel wensen toe te kennen, dienen daar ook de nodige voorzieningen tegenover te staan. Maar de stad Gent wil zelfs bovenstaande kosten niet op zich nemen, terwijl die minimaal zijn ten opzichte van de budgetten waarmee omgesprongen wordt tijdens de Gentse feesten.

Voor Eddy Herrebout (rolstoelgebruiker) en Helga Stevens, Vlaams volksvertegenwoordiger en zelf doof, is de toegankelijkheid van de stad en haar activiteiten essentieel. Uit ervaring weten zij dat de inspanningen die de overheid levert voor de toegankelijkheid het verschil maken tussen erbij horen of aan de zijlijn blijven staan.