Een welles-nietes spelletje in Gent? Onderwijl lachen mensenhandelaars in hun vuistje.

9:29 6/04/2011

De Panorama-uitzending over migratie van Oost-Europeanen, waaronder vooral Bulgaren, heeft ons allen nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Namelijk dat Gent blijkbaar een soort aards paradijs is voor Bulgaren en anderen.

 

Er zijn inderdaad problemen in Gent, maar burgemeester Termont en schepen Versnick verwarren oorzaak en gevolg. Het is precies dankzij het veel te genereuze beleid van het Gentse OCMW dat meer bepaald de Bulgaren en de Slovaken blijven toestromen in Gent. Schepen Versnick mag dan wel zeggen dat Gent absoluut niet vergeleken kan worden met Antwerpen. Gent is inderdaad Antwerpen niet: de bevolking van Antwerpen is twee maal zo groot als die van Gent.

 

Maar toch, als we kijken naar de cijfers van de OCMW’s van Antwerpen en Gent voor de periode 2006-2010: een Oost-Europeaan die in de jaren 2006-2010 naar Gent of Antwerpen verhuisde en daar een aanvraag tot inschrijving in vreemdelingenregister deed, had in Gent substantieel meer kans om OCMW-steun te krijgen dan in Antwerpen. In Antwerpen krijgt in verhouding tot deze groep migranten slechts 3,20% een leefloon toegekend, terwijl de “slaagkans” in Gent 24,27% of quasi achter keer zo groot is.

 

Twee nationaliteiten trekken de aandacht als we de cijfers verder in detail bekijken. Op het aantal Bulgaren dat zich in de jaren 2006-2010 in Gent inschreef (3519), krijgen er 698 (of 19,83%) effectief een leefloon toegekend. In Antwerpen krijgen slechts 41 (of 4,39%) op de 933 in dezelfde periode ingeschreven Bulgaren een leefloon toegekend. Wat de Slovaken betreft is deze verhouding nog sprekender: in Gent krijgt 46,12% een leefloon, in Antwerpen slechts 26,44% De grootste groep die in de jaren 2006-2010 in Antwerpen een aanvraag deed om in de stad ingeschreven te worden, zijn de Polen (4121). Maar slechts 76 Polen (1,84%) krijgen een leefloon toegekend.

 

Deze cijfers ontkrachten duidelijk de nep-argumenten van schepen Versnick. Het groot aantal toegekende leeflonen aan mensen van Bulgaarse afkomst heeft niets te maken met de grote Bulgaarse aanwezigheid in Gent, maar alles met het lakse beleid van het Gentse OCMW dat veel te gemakkelijk leeflonen toekent. Dat blijkt duidelijk uit het Antwerpse voorbeeld waar  slechts 1,84% van de grootste bevolkingsgroep (Polen) een leefloon toegekend krijgt.

 

Nog een randbemerking: het is toch hemeltergend dat Bulgaren en anderen zo gemakkelijk bij het OCMW terecht kunnen? Waarom heeft het Gentse OCMW niet de reflex hen door te sturen naar de VDAB?  Ze zijn immers strikt genomen werkzoekende. Werkzoekende Belgen moeten toch ook eerst langs bij de VDAB en pas in laatste instantie, als men alles al heeft geprobeerd, kunnen ze terecht bij het OCMW. Wat moeten Belgische zelfstandigen die door ziekte of ongeval hun zaak hebben moeten sluiten wel niet denken? Zij vallen terug op een armzalige uitkering terwijl ze wel altijd bijdragen hebben betaald. Leuk voor hen om met lede ogen te moeten toezien dat Bulgaren en Slovaken zonder veel moeite een veel hogere uitkering krijgen. Ondertussen pikken mensenhandelaars met veel plezier een graantje mee.

 

Burgemeester Termont verklaarde een tijd geleden terecht in de krant dat hij ‘dit niet langer kan uitleggen aan de mensen’, dat de mensen het niet begrijpen. Wel, mijnheer Termont, wat houdt u tegen om samen met schepen en OCMW-voorzitter Versnick het beleid van het Gentse OCMW te wijzigen? Alleen op die manier kan de instroom gestopt worden of tenminste verminderen. Anders is het water naar de zee dragen! Is dat nu zo moeilijk te begrijpen?