Hoofddoeken (alweer!)

22:18 19/03/2010

Daar is het weer, de polemiek rond de hoofddoeken. Het begint me zo langzamerhand de keel uit te hangen. Niet dat het onbelangrijk is. Integendeel, precies omdat het zo’n belangrijk en heikel thema is, moet de politiek de moed hebben dit eindelijk fatsoenlijk te regelen.

En wat hebben we het liefst: dat de rechters zich over de zaak uitspreken, of dat politici, die u democratisch hebt verkozen, zich met de zaak bemoeien?

Met alle respect voor de rechtsprekende macht, maar ik denk niet dat we zulke fundamentele discussies alleen aan hen mogen overlaten. Anders kunnen we even goed de parlementen afschaffen en naar een ‘gouvernement des juges” (‘regering van rechters’) gaan. Rechters die aan niemand verantwoording schuldig zijn, behalve aan hogere rechtbanken en ultiem het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Begrijp me niet verkeerd, als jurist en advocaat vind ik het heel belangrijk dat rechters onafhankelijk zijn. Zo beperken we het risico op politieke bemoeienis en vermijden we toestanden zoals in Rusland en sommige andere landen waar (sommige) rechters onder een hoedje spelen met de machthebbers. Met als gevolg dat er van recht en rechtvaardigheid helemaal geen sprake meer is.

Wat ik wil zeggen is dat de politiek hierin ook een taak heeft, nl over fundamentele zaken grondig debatteren en dan uiteindelijk een beslissing nemen. Zoals we deden met abortus en euthanasie. En wel op basis van duidelijke argumenten pro en contra. Dingen laten aanslepen is nooit goed. Denk maar aan de vaudeville rond Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV)!

Daarom doe ik hierbij een warme oproep aan Minister Smet, de Vlaamse regering en de collega’s parlementsleden om deze kwestie aan te pakken en tot een breed gedragen besluit te komen.

Ik denk dat we hiermee ook de moslimgemeenschappen in ons land een dienst gaan bewijzen. Iedereen is gebaat bij duidelijkheid. Want nu is het mossel noch vis. En dus doet iedereen maar wat. En is uiteindelijk niemand tevreden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, weet je wel.

Ik zou iedereen ook willen aanraden om de essay van moraalfilosoof Etienne Vermeersch – getiteld De islam en de hoofddoek in België, een bredere benadering – te lezen zodat men de discussie kan aanvatten met enige kennis van zaken. In elk geval interessante lectuur. En verhelderend.