UNESCO Partners Forum in Parijs

22:17 5/10/2009

Vandaag deelgenomen aan een UNESCO forum, met als thema: “UNESCO and its partners: Multiple partnerships for a common ideal.” De bedoeling van dit forum was te bekijken hoe UNESCO effectiever kan werken met haar partners, zoals lokale overheden, NGO’s, en anderen, vooral naar de toekomst toe. Dit met de bedoeling meer resultaten op het terrein te boeken.

Een ambitieuze titel, maar helaas… Het forum bleef steken in algemeenheden en veel sprekers waren van UNESCO zelf of gelieerd aan UNESCO. Dus weinig nieuwe invalshoeken of frisse inzichten. De vice-president Corporate Marketing and Global Citizenship van HP mocht ook komen uitleggen hoe HP de toekomst ziet en hoe onderwijs naar nog meer mensen gebracht kan worden via afstandsleren of e-learning. Allemaal mooi, maar daar is veel geld voor nodig en ik kan de gedachte niet onderdrukken dat daar misschien ook commerciële motieven meespelen. Voor niets gaat de zon op. Hoe dan ook, als dit project zou lukken en alle arme kinderen zou kunnen bereiken die nu verstoken blijven van onderwijs, dan zou het wel een enorme stap vooruit zijn. Maar daarvoor is wel een basisinfrastructuur en ook elektriciteit nodig. Ik weet uit de ervaring van mijn vader dat dit bv in vele delen van Congo geen evidentie is.

De bankencrisis kwam even ook ter sprake op het forum. Er werd schande gesproken over het feit dat regeringen zonder aarzelen miljarden of soms triljoenen uitgaven om de banken te ondersteunen maar dat enkele honderden miljoenen uitgeven om bv onderwijs te verzekeren voor alle arme kinderen in de derde wereld al te veel gevraagd is. Tja…

Van de lange middagpauze gebruik gemaakt om een lunchgesprek te hebben met een reporter van het TV programma L’oeil et la main op Kanaal 5 (Franse zender). Een ploegje gaat een reportage maken over de 3 dove parlementsleden die actief zijn in Europa: ikzelf, Helene Jarmer in het Oostenrijkse Parlement en Adam Kosa in het Europees Parlement.