Talen, kleuters en dialect

21:32 2/09/2009

In de krant is nu veel te doen rond taalvaardigheid en kennis van het Nederlands bij kleuters. Op de school van onze kinderen zijn er ook veel kinderen van allochtone ouders. Als dove kan ik natuurlijk niet horen of iemand Nederlands of dialect of Turks of een andere taal praat.

Het is een moeilijke problematiek die niet op een twee drie op te lossen is, want er spelen veel factoren mee. Ik denk toch dat hierin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid moet nemen. En wel in de eerste plaats de ouders, hierin gesteund door de school en al de rest: de stad, de overheid en anderen.

Maar men moet in de eerste plaats zelf een inspanning doen. Ik ben zeker niet tegen veeltaligheid, verre van. Ik ben zelf meertalig en mijn kinderen groeien tweetalig op: gesproken Nederlands/Vlaams en Vlaamse Gebarentaal. Maar daarnaast mogen we niet uit het oog verliezen dat we hier in een Nederlandstalig gebied wonen en dat het dus van het grootste belang is dat alle kinderen naast hun thuistaal ook het Nederlands leren spreken en gebruiken.

En ik denk dat de Vlamingen zelf ook iets kunnen doen om het degenen die Nederlands leren als tweede taal, gemakkelijker te maken. Namelijk zelf inspanningen doen om goed standaard Nederlands te spreken in de omgang met deze mensen. Hoe verwarrend moet het niet zijn als deze mensen na de cursus Nederlands ontdekken dat ze toch niet kunnen communiceren in het Nederlands omdat iedereen een soort tussentaaltje hanteert? Het is zelfs zo erg dat bv in Brugge nu speciaal cursussen Brugse dialect worden georganiseerd voor anderstaligen die al een goede basis Nederlands hebben, maar het gevoel hebben dat ze niet begrepen worden omdat er zoveel dialect wordt gesproken.

Is het nu echt zoveel gevraagd om respect te tonen voor onze taal, het Nederlands, door het goed te hanteren?

Ook voor doven en slechthorenden is het van groot belang dat in de communicatie standaard Nederlands wordt gebruikt, want dialecten verstaan is heel moeilijk. De meesten kennen trouwens geen dialect. Ik ook niet.

Ik weet dat ik me hier niet populair mee maak, maar mensen toch, waar zijn we mee bezig? Want zo geven we de Franstaligen gelijk: dat we allemaal alleen meer patois kunnen spreken. Misschien stof tot nadenken?