N-VA uit de Vlaamse meerderheid Zoals u al via de media mocht vernemen heeft de N-...

16:37 22/09/2008

N-VA uit de Vlaamse meerderheid

Zoals u al via de media mocht vernemen heeft de N-VA de beslissing genomen om uit de Vlaamse regering te stappen. De hele omwenteling vond de laatste drie dagen plaats, met vandaag het breukmoment. De andere Vlaamse meerderheidspartijen willen de communautaire dialoog opstarten, terwijl N-VA meent dat er onvoldoende garanties zijn voor een staatshervorming en geen zin meer heeft in deze poppenkast.

De uitstap uit de Vlaamse regering zal hoogstwaarschijnlijk ook het einde betekenen van het kartel met de CD&V.

Vanavond kan u mijn interview over de huidige politieke situatie bekijken op TV Oost.


Hier onder leest u de verklaring van Geert Bourgeois naar aanleiding van zijn ontslag:

Vandaag heb ik in de ministerraad moeten vaststellen dat alle collega-ministers wensen in te stappen in de dialoog, die vrijdag nog werd afgewezen. Op 5 september nog verbond de Vlaamse regering “strikte en noodzakelijke” voorwaarden aan de start van deze dialoog. Zowel afgelopen vrijdag als vandaag opnieuw moet ik vaststellen dat aan die “strikte en noodzakelijke” voorwaarden niet is voldaan.
En net als toen, beseft iedereen dat de geloofwaardigheid van deze dialoog onbestaande is. Een poppenkast verandert daar niets aan.

Als ik zodoende werkelijk nog de enige ben in de Vlaamse regering die resoluut achter de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord sta,
als ik werkelijk nog de enige ben die de beloofde “strikte en noodzakelijke” voorwaarden van de Vlaamse regering ook effectief strikt en noodzakelijk vind,
als ik werkelijk nog de enige ben in deze Vlaamse regering die de Vlaamse beloftes effectief wil uitvoeren,
dan lijkt het mij beter dat ik deze regering verlaat.
Als het nog enkel over macht en ministerposten gaat, dan kan deze regering beter functioneren zonder mij.

Dat spijt mij zeer. Ik denk dat de N-VA de afgelopen jaren heel wat gerealiseerd heeft, ook in deze regering. Bijvoorbeeld de inspanningen voor de Vlaamse rand en het inburgeringsbeleid, zijn en blijven verworvenheden van de N-VA. Ook inzake mijn eigen beleidsdomeinen ben ik meer dan tevreden over de bereikte resultaten. Ik dank dan ook vanuit de grond van mijn hart mijn vele trouwe kabinetsmedewerkers voor hun harde werk, net als de vele ambtenaren waarmee ik voortreffelijk samenwerkte.

De enige fout die je mijn partij en mij kan aanwrijven, is dat we voluit zijn gegaan voor de realisatie van het Vlaams regeerakkoord. Belofte maakt schuld. Ik ben dan ook diep ontgoocheld in de houding van de top van CD&V, of tenminste van sommigen in de top van CD&V.

De démarches van SP.A en VLD slaan alles. Schaamteloos stonden zij gisteren onmiddellijk klaar om mijn ministerpost op te eisen. Inhoudelijke argumenten hadden ze niet. Vooral de platvloersheid heeft mij geraakt.

Op het congres van de N-VA gisteren waren heel wat kinderen en jongeren. Ik denk dat zij een veel beter voorbeeld hebben gekregen van hoe politiek kan worden bedreven. Open, eerlijk, rechtlijnig. En dienstbaar aan de samenleving.
Mijn ontslag mag dan ook niet bitter stemmen, maar als een signaal dat politiek ook anders kan.