Toegankelijk Toerisme in Gent Ik wou nagaan welke inspanningen Stad Gent allemaa...

7:35 16/09/2008

Toegankelijk Toerisme in Gent

Ik wou nagaan welke inspanningen Stad Gent allemaal doet op vlak van toegankelijkheid in de toeristische sector. Volgens mij is het heel belangrijk om ervoor te zorgen dat het in Gent aangenaam vertoeven is, ook voor personen met een handicap. Volgens de strategische doelstellingen en het bestuursakkoord zou er moeten gezorgd worden voor een optimale toegankelijkheid. Ik stelde dan ook een Schriftelijke Vraag op om enkele gegevens te weten te komen.


Ik focuste de vraag niet op wat nog niet gerealiseerd werd, maar eerder op welke zaken er wel reeds gebeurd zijn. Ik geef hieronder eens de specifieke vragen weer:
1. Welke dragers* biedt de toeristische dienst van Stad Gent aan die toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Kaartlezen lukt niet voor blinden, ipods/koptelefoons zijn nutteloos voor doven, worden er ook inspanningen geleverd voor de toegankelijkheid van toeristische sites? Zo ja welke?

2. Heeft de stad een overzicht van de hotels die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers? Is er een mogelijkheid om deze info als keuze-instelling te koppelen aan het bestaande reservatiesysteem dat beschikbaar is op de website van Stad Gent?

* dragers kunnen zijn: kaarten, iPods, gegidste rondleidingen, bordjes met uitleg bij monumenten, ... met andere woorden: alle toeristische informatiebronnen


wat het tweede punt betreft liet ik mijn medewerker al eens checken. Als je naar de toeristische dienst belt kunnen ze u geen overzicht geven van toegankelijke hotels. Waar kunnen rolstoelgebruikers dan wel terecht met hun specifieke vragen??? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ze alle hotels moeten afbellen tot ze een toegankelijke verblijfplaats vinden? Er is dus nog veel werk aan de winkel. Wordt vervolgd van zodra ik het antwoord van de schepen van toerisme ontvang ...