Gentse Feesten weer iets toegankelijker Vorig jaar nog klaagde ik samen met Eddy Her...

12:52 6/07/2007Gentse Feesten weer iets toegankelijker

Vorig jaar nog klaagde ik samen met Eddy Herrebout aan dat de stad Gent tijdens de Gentse Feesten personen met een handicap in de kou laat staan (zie persbericht). Het ging toen over het gebrek aan toegankelijke toiletten, die dan vaak nog slecht waren opgesteld, het gebrek aan faciliteiten tijdens de optredens en de doven en slechthorenden die zelf een tolk dienden te bekostigen, ...

Voor de komende Gentse Feesten doet het stadsbestuur een stapje in de goede richting. Er worden voor de eerste keer gratis doventolken voorzien. Het blijft beperkt tot één activiteit per dag (vooraf inschrijven verplicht) maar het is toch weer een stapje vooruit. Meer informatie vindt u hier.

De andere maatregelen zijn voornamelijk dezelfde als de vorige jaren (zie www.gentsefeesten.be onder de rubriek praktisch > toegankelijkheid):
vervoer voor personen met een handicap (zelfde regeling als tijdens het jaar), een assistentiedag, toegankelijke toiletten, voorbehouden plaatsen, ... Het zal dus vooral afhangen van de opvolging en de organisatie of er voor personen met een handicap echt sprake kan zijn van 'feesten'.